Πέμπτη 26 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Η όποια ελλειμματικότητα δεν είναι αιτία, ούτε δικαιολογία παρέκκλισης, αντίθετα είναι αστείρευτη Πηγή Θάρρους και Δύναμης.

Ο Άνθρωπος είναι Προικισμένος από την Φύση και τον Θεό με την απαραίτητη Ελεύθερη Βούληση που απαιτείται για να αντιπαρέλθει τις όποιες δυσκολίες του Βίου και να αξιωθεί Αξιοπρεπή Ζωή.

Έχει κάθε στιγμή την δυνατότητα να επιλέξει Τρόπο Διαβίωσης στηριγμένο σε Ηθικές Αρχές και Πανανθρώπινες Αξίες.

Σε πείσμα και έμπρακτη Αντίσταση των όποιων υπανθρώπων καλλιεργούν και διαιωνίζουν την αδικία και την ανθρώπινη εκμετάλλευση.

Η Ελευθερία είναι έννοια τρομακτική, αλλά προσεγγίζεται από τον αποφασισμένο Άνθρωπο.

Αντιμετωπίστε την πραγματικότητα – Αρδάξτε την στιγμή

Δεν υπάρχουν σχόλια: