ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ


Σημαντικό έργο έχει να επιδείξει το ΩΚΚ και στην εμφύτευση συσκευών υποστήριξης κυκλοφορίας, που είναι γνωστές και ως τεχνικές καρδιές. Όπως είναι γνωστό, είπε ο κ. Αλεβιζάτος, οι συσκευές αυτές δεν υποκαθιστούν την μεταμόσχευση αλλά τοποθετούνται στον ασθενή προκειμένου να επιμηκύνουν την επιβίωση του έως ότου βρεθεί μόσχευμα. Συνήθως, ο μέσος όρος παραμονής των συσκευών στον ασθενή δεν ξεπερνά τους 6 μήνες, είπε ο Διευθυντής του Προγράμματος, αλλά στη χώρα μας, με το γνωστό πρόβλημα έλλειψης μοσχευμάτων, τέτοιες μηχανικές αντλίες έχουν κρατήσει στη ζωή αρρώστους έως και 24 μήνες.
Συνολικά, συσκευές υποστήριξης κυκλοφορίας έχουν τοποθετηθεί σε 38 αρρώστους, οι 17 από τους οποίους υποβλήθηκαν τελικά σε μεταμόσχευση. Από αυτούς, είπε ο κ. Αλιβιζάτος, οι 15 βρίσκονται εν ζωή, ενώ άλλοι 13 περιμένουν να βρεθεί το σωτήριο μόσχευμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: