Επίδομα Θέρμανσης


Στο νομοσχέδιο για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, προστέθηκε διάταξη, σύμφωνα με την οποία, το επίδομα θέρμανσης θα καταβάλλεται πλέον και στα άτομα με αναπηρία, που λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα, (έμμεσα ασφαλισμένα, ή ανασφάλιστα), εφόσον λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα της 6373/21.5.2008 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών.
Το επίδομα αυτό που κυμαίνεται από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας.
Οι Νομαρχίες της χώρας έχουν λάβει τις σχετικές πιστώσεις, όμως δεν έχει καθοριστεί ακόμα ο τρόπος διανομής του επιδόματος στους δικαιούχους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: